hmke.elmuhalozat.hu

Üdvözöljük a HMKE bejelentő oldalán!

A weboldal használatára a Magyar Mérnöki Kamara által regisztrált villamos tervezők jogosultak az ELMŰ-ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT háztartási méretű kiserőmű ügyeikhez beadandó csatlakozási dokumentációk elkészítése céljából.

Háztartási méretű kiserőműnek (HMKE) nevezzük azokat a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőműveket, melyek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t. Kiserőműnek minősül az 50 kVA-nél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb teljesítményű erőmű. A háztartási méretű kiserőművek mérőhely kialakításában nincs eltérés a hagyományos mérőhelyekhez képest.

HMKE létesítése engedélyköteles (de nem termelői engedélyhez kötött) tevékenység minden olyan esetben, amikor a kiserőmű hálózatra csatlakozik és a hálózattal párhuzamos üzemben működik/működhet. Abban az esetben, ha a HMKE nem csatlakozik a közcélú hálózatra, akkor a létesítést csak bejelenteni szükséges.

A háztartási méretű kiserőművek csatlakozási dokumentációját elektronikusan és postai úton is le kell adni. Az elektronikus leadás ezen a weboldalon keresztül történik. Az oldalon keresztül csak tervezői regisztrációval adható be a dokumentáció, a regisztráció nem automatikus, hanem munkatársaink ellenőrzik az adatokat, ezért dokumentációt első alkalommal a regisztrációt követő 5 munkanapon belül tud majd felvinni, kérjük, tervezzen ezzel.

Postacím: ELMŰ Hálózat csatlakozási osztályt, 1393 Budapest 62, Pf. 511. A borítékra írják rá: "HMKE"